info@cwea.org.cy

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής με το ΔΣ του Συνδέσμου

ΣΑΕΚ: Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη, για τη συνάντηση που έγινε στις 13/11/18 με αντιπροσωπεία του ΔΣ του ΣΑΕΚ. Ανταλλάξαμε απόψεις στα θέματα της περαιτέρω διείσδυσης όλων των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο που αφορούν τους υποχρεωτικούς στόχους της ΚΔ για το 2020. Παράλληλα αναφερθήκαμε στα λάθη και στα κενά/παραλείψεις που υπάρχουν στο υφιστάμενο σχέδιο για τις ΑΠΕ και στον έγκαιρο τρόπο αντιμετώπισης τους.

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων με το ΔΣ του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου χθες 13/11

Κατά τη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη, με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας Κύπρου, αναζητήθηκαν τρόποι επίλυσης των προβλημάτων που ταλανίζουν τον τομέα και τρόποι μείωσης των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, οι τιμές των οποίων θα συνεχίσουν να αυξάνονται, όσο δεν ανοίγει πραγματικά η αγορά ηλεκτρισμού και συνεχίζουμε να έχουμε σχεδόν πλήρη εξάρτηση από το πετρέλαιο.

Οι εκπρόσωποι του ΣΑΕΚ ενημέρωσαν τον ΠτΒ για τα σοβαρά κενά στο υπάρχον σχέδιο προώθησης των έργων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με τελική κατάληξη την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ) αλλά και για τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης των έργων αυτών, με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρές στρεβλώσεις και παράλληλα ενέχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε μακροπρόθεσμα σε ιδιωτικό ολιγοπώλιο.

Για παράδειγμα στο υφιστάμενο σχέδιο, υπάρχουν ελάχιστα MW από αιολική τεχνολογία – πράγμα μη δίκαιο σε αναλογία τεχνολογιών, αλλά και έντονο αποτέλεσμα διάκρισης σε δυο κατηγορίες αιτητών για φωτοβολταϊκά συστήματα – οι εταιρείες οι οποίες είχαν άδεια οικοδομής και σχεδόν όρους σύνδεσης με τον ΔΣΔ και τον ΔΣΜΚ από το 2013 – 2016, που πιθανόν να αιτήθηκαν και να μην πέτυχαν και σε άλλο σχέδιο όπως το μειοδοτικό διαγωνισμό για φ/β πάρκα που έγινε το 2013 – και οι υπόλοιπες οι οποίες τρέχουν να προλάβουν τις άλλες που εκ των πραγμάτων άνισα προηγούνται.

Παράλληλα θα υπάρξει αύξηση της τιμής του ηλεκτρισμού αφού ήδη έχει ειπωθεί δημόσια και επανειλημμένα από το Υπουργείο Ενέργειας αλλά και την ΡΑΕΚ ότι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο θα λειτουργήσει η αγορά ηλεκτρισμού, όμως δεν θα ανοίξει στην πραγματικότητα. Με τα σημερινά δεδομένα (κόστος αποφυγής της ΑΗΚ στα 11,6 σεντ) υπάρχει ξεκάθαρα έμμεση επιδότηση/κρατική ενίσχυση στην τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας – χωρίς να έχει δοθεί η έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΕ η οποία εξετάζει μεταξύ άλλων το αποδεκτό και φυσιολογικό δείκτη για τον Εσωτερικό Βαθμό Απόδοσης (Internal Rate of Return – IRR) που ορίζεται στο 12%. Μέχρι να ανοίξει στην πραγματικότητα η αγορά πιθανόν σε 5 με 6 χρόνια δεν θα μειωθεί ο ηλεκτρισμός στους λογαριασμούς των καταναλωτών που γι’ αυτό γίνεται υποτίθεται η ΑΑΗ πέραν του ανταγωνισμού στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρισμού.

Μέσω του σημειώματος του ΣΑΕΚ ημερ. 9/10/18 γίνεται εισήγηση στο ΥΕΕΒΤ να ανοίξει άμεσα νέο ξεχωριστό σχέδιο για την αιολική ενέργεια της τάξης των 60MW με τη μέθοδο του μειοδοτικού διαγωνισμού, με υψηλό ποσό εγγυητικής πιστής εκτέλεσης των έργων και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων βάσει των στόχων του 2020.

Από πλευράς ΣΑΕΚ τονίστηκε επίσης, η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα (θέση η οποία κατατέθηκε γραπτώς από το 2009) ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας Υφυπουργείου ΑΠΕ και Κλιματικής Αλλαγής. Το Υφυπουργείο θα έχει υπό την ευθύνη του την υλοποίηση της στρατηγικής και των στόχων της ΚΔ (13% μέχρι το 2020 και 32% μέχρι το 2030) στις ΑΠΕ και το κλίμα, αλλά και την ευρύτερη ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ, την αδειοδοτική διαδικασία όπου σήμερα τα χειρίζεται σε μεγάλο βαθμό το ΥΕΕΒΤ. Στο ΥΕΕΒΤ από τα θέματα ενέργειας να παραμείνουν τα καύσιμα, οι υδρογονάνθρακες και το φυσικό αέριο.

θ

Ο ΠτΒ διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΣΑΕΚ ότι θα εξετάσει και θα μελετήσει με τους συνεργάτες περαιτέρω τις θέσεις του Συνδέσμου και το περιεχόμενο του υπομνήματος του ημερ. 9/10/18 και θα παρέμβει θεσμικά προς την Κυβέρνηση διευκρινίζοντας όλα τα πιο πάνω αλλά και απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Για ποιο λόγο παρατείνεται για ακόμη τρία έτη η μεταβατική περίοδος έως το 2022, αντί για την 1/07/2019;
  • Τι θα μας κοστίσει αυτή η καθυστέρηση αναφορικά με την επίτευξη των Ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα με βάση τους υποχρεωτικούς στόχους για το 2020;
  • Νοουμένου ότι η ανταγωνιστική αγορά δεν έχει λειτουργήσει ακόμη, για ποιο λόγο η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει όπως προβλέπει το νέο σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε μειοδοτικό διαγωνισμό για όλες τις μορφές ΑΠΕ όπως έγινε πρόσφατα στην Γερμανία, στην Δανία και στην Γαλλία;
  • Ποια συγκεκριμένα μέτρα σχεδιάζει να λάβει η Κυβέρνηση για να σταθεί αρωγός στους παραγωγούς ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, βοηθώντας τους με την ανάπτυξη της υποδομής δικτύου στους χώρους παραγωγής;
  • Νοουμένου ότι ο στόχος των AΠΕ στις μεταφορές για το 2020 δύσκολα επιτυγχάνεται, ποιες ενέργειες και εναλλακτικές λύσεις εξετάζει η Κυβέρνηση για να καλύψει το συγκεκριμένο στόχο;
  • Τι γίνεται με το νομοσχέδιο για την ανεξαρτησία του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και πως εφαρμόζεται στην πράξη η ρυθμιζόμενη απόφαση της ΡΑΕΚ του 2014 για τον πραγματικό λειτουργικό και λογιστικό διαχωρισμό της ΑΗΚ διασφαλίζοντας την αμεροληψία προς όλους τους ενδιαφερομένους;

Πηγή: https://www.brief.com.cy/energeia/saek-sobara-kena-sto-yparhon-shedio-proothisis-ton-ergon-apo-ape

Εταιρικά Μέλη μας