info@cwea.org.cy

Δελτίο τύπου σε σχέση με τη σημερινή πρώτη συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ του ΣΑΕΚ με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Κατά τη σημερινή καθορισμένη συνάντηση των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΕΚ με τον Υπουργό Ενέργειας κ. Γιώργο Παπαναστασίου, συζητήθηκαν τα ακόλουθα ως τα πιο κύρια θέματα. 

  1. Περικοπές ενέργειες που γίνονται από τους Διαχειριστές στα μεγάλα έργα των ΑΠΕ 
  2. Πιστοποιητικά Εγγυήσεως Προέλευσης (ΕΠ)
  3. Μη επάρκεια στο δίκτυο διανομής και στους υποσταθμούς/γραμμές μεταφοράς
  4. Σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, (μεγάλο κεντρικό και πιο μικρά γρήγορης ανταπόκρισης υπό τον ΔΣΜΚ) και ηλεκτρική διασύνδεση της χώρας
  5. Αδειοδοτική διαδικασία, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, διαχωρισμός μικρών και μεγάλων έργων ΑΠΕ και πρακτική λειτουργία του νομοθετημένου πλέον από τα μέσα του 2022 εργαλείου αδειοδοτήσεων για έργα των ΑΠΕ γνωστό ως «one stop shop»
  6. Γαλάζια ενέργεια – πλωτές μονάδες ΑΠΕ/αιολικά

Εκείνο που τονίστηκε πιο έντονα από πλευράς του ΣΑΕΚ και θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ο αλγόριθμος και το σύστημα των περικοπών από τους Διαχειριστές (ΔΣΜΚ και ΔΣΔ) και να ρυθμιστεί άμεσα κυρίως σε πολιτικό επίπεδο δηλαδή εκ μέρους του Υπουργείου Ενέργειας – με την παρέμβαση και τη βοήθεια της ΡΑΕΚ και των Διαχειριστών, αφορά τις περικοπές ενέργειες που γίνονται από τους Διαχειριστές στα μεγάλα έργα των ΑΠΕ και ουσιαστικά πλέον στην κατασκευή και λειτουργία ενός μεγάλου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης ως αναγκαίο έργο υποδομής αφού σήμερα έχουμε εγκατεστημένα πέραν των 600 μεγαβάτ (157,5MW αιολικά, 433MW ΦΒ (140MW από αυτά είναι οικιακά) και 12,4MW συστήματα βιομάζας) και εκκρεμούν άλλα περίπου 700 μεγαβάτ από συστήματα των ΑΠΕ. Ποιος τελικά καθορίζει τι είναι το δημόσιο συμφέρον και εφόσον επικαλούμαστε το δημόσιο συμφέρον, δεν είναι λογικό αν θέλουμε να μειωθεί το κόστος ηλεκτρισμού στους πολίτες να αποκόπτονται τα έργα που λαμβάνουν περισσότερα χρήματα θέτοντας κατά κάποιο τρόπο οικονομικά κριτήρια στις περικοπές παρά την οριζόντια μέθοδο επικαλούμενοι την ασφάλεια και την ευστάθεια του συστήματος.

Το μεγάλο κεντρικό σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας θα έπρεπε ανεξαιρέτως του κόστους να το είχαμε από το 2014-2015 και μάλιστα με διεκδίκηση σοβαρών επιδοτήσεων από την ΕΕ λόγω απομονωμένου ηλεκτρικού συστήματος/δικτύου και είναι κάτι που το τονίζουμε ουσιαστικά από το 2012. Αυτό αν γινόταν τότε από το κράτος, μπορούσε να εφαρμοζόταν με τη μέθοδο του BOT – build, operate and transfer μεταγενέστερα, μετά τα πρώτα 3-5 χρόνια αναλόγως, πότε κρινόταν από την πολιτεία και θα ήταν έτοιμος ο ιδιωτικός τομέας να μεταφερόταν το έργο αυτό με μορφή πλειοδοτικού διαγωνισμού για εξαγορά και διαχείριση του.

Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση σε άλλη μας συνάντηση που θα οριστεί σύντομα υπό την προεδρία του κ. Υπουργού, σε ένα πιο τεχνοκρατικό για τις περικοπές της ενέργειας που γίνονται στα συστήματα των ΑΠΕ στην παρουσία των Διαχειριστών, των Μελών της ΡΑΕΚ και άλλων κρατικών αξιωματούχων που θα κρίνει ο Υπουργός να καλέσει. 

Συνάμα θα αναπτύξουμε περισσότερο και τα υπόλοιπα τεχνοκρατικά θέματα που αφορούν την περαιτέρω πράσινη μετάβαση της χώρας μας όπως, στο μοντέλο στόχος της ΕΕ και στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού – η οποία με βάση τα νέα δεδομένα θα εφαρμοστεί στην καλύτερη περίπτωση αρχές του 2025 (ενώ θα εφαρμοζόταν 1/07/2019), στη μετάβαση στις ενεργειακές κοινότητες, στη γαλάζια ενέργεια – πλωτά αιολικά όπου ο ΣΑΕΚ έχει έντονο ενδιαφέρον με άντληση κεφαλαίων από ταμεία και χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, στη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα σε θερμικούς/υβριδικούς σταθμούς παράγωγης ηλεκτρισμού κυρίως από φυσικό αέριο, στην άμεση αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου και των υποσταθμών, αλλά και στις αλλαγές της παραγωγής της ΑΗΚ που οφείλουν να γίνουν, όπου θα δώσουν ορθότερη ανάμειξη στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. 

Σε λίγα χρόνια θα έχουμε μπροστά μας παράλληλα ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο, με περαιτέρω προτεραιότητα στις ΑΠΕ σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μόνο έτσι θα εμβολιαστεί ουσιαστικά η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και θα μειωθεί το κόστος του ηλεκτρισμού.

Τέλος εκφράζουμε την απόλυτη ικανοποίηση μας από την τεχνοκρατική και πολιτική ανταπόκριση του κ. Υπουργού και είμαστε βέβαιοι πως σήμερα το Υπουργείο Ενέργειας έχει τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση, και μπορεί να καταφέρει να υλοποιήσει τους στόχους της κυβέρνησης για μια πιο πραγματική πράσινη μετάβαση του τόπου μας, βλέποντας μπροστά προς όφελος των πολλών.

28 Απριλίου 2023

Εταιρικά Μέλη μας