info@cwea.org.cy

Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής του Υπουργείου Ενέργειας για Συστήματα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

«Στη σωστή γραμμή το Υπουργείο Ενέργειας, για το θέμα της επίσπευσης αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (κεντρικό σύστημα και συστήματα σε διασπορά στο δίκτυο)»

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας σε σχέση με την υλοποίηση του Σχεδίου Ενισχύσεως για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με δυνατότητα αποθήκευσης, το οποίο ήταν μέχρι τις 26/07/23 σε δημόσια, μας βρίσκει σύμφωνους στις βασικές αρχές του.

Η εγκατάσταση κεντρικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με ιδιοκτήτη την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ως ιδιοκτήτη των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού) και διαχειριστή τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) είναι αναγκαίο, στρατηγικό έργο υποδομής και δημοσίου συμφέροντος το οποίο πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κράτους. Αυτή ήταν και παραμένει η διαχρονική θέση του ΣΑΕΚ από το 2012 και επικροτούμε την προώθηση του από το Υπουργείο Ενέργειας για υλοποίηση μέσα σε 24 μήνες.

Τονίζουμε ξανά για όσους έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, ότι οφείλουν τεχνοκρατικά να κατανοήσουν, ότι σήμερα αντιμετωπίζουμε σοβαρά θέματα που προέκυψαν εδώ και χρόνια γιατί η πολιτεία δεν έλαβε υπόψη:

  1. Την ανεπάρκεια στο δίκτυο διανομής και στους υποσταθμούς/καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  2. Τις αυξημένες περικοπές ενέργειας που γίνονται από τους Διαχειριστές στα μεγάλα έργα των ΑΠΕ, εφαρμόζοντας μέσω του αλγόριθμου την οριζόντια μέθοδο και μη λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά κριτήρια – δηλαδή ποια έργα έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα, επικαλούμενοι την ασφάλεια και την ευστάθεια του συστήματος.
  3. Την εγκατάσταση ενός τουλάχιστον μεγάλου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και στοχευμένα σχέδια για εγκατάσταση μικρότερων συστημάτων αποθήκευσης σε έργα ΑΠΕ που θα ενισχύσουν την ανεπάρκεια του συστήματος και τη μείωση των περικοπών.
  4. Να επιδιώκαμε στρατηγικά στη μεταβατική ρύθμιση, πραγματικό ανταγωνισμό στην παραγωγή ηλεκτρισμού, ενώ σταδιακά όταν θα ήμασταν πιο έτοιμοι να ρυθμίζαμε παράλληλα και την προμήθεια του ηλεκτρισμού πέραν από την ΑΗΚ. Εμείς βιαστήκαμε σε όλα, εξού και τα σημερινά προβλήματα. 

Μερικοί ξεκάθαρα επιθυμούν με αδιαφανείς τρόπους να παραμείνει μόνιμη  – η σημερινή μακρά μεταβατική ρύθμιση που έπρεπε να έληγε στις 30/06/19 (ρυθμιστική απόφαση ΡΑΕΚ αρ. 4/2017, ημερ. 30/06/17), ενώ δίνονται συνεχείς παρατάσεις που φαίνεται να βολεύει στη διατήρηση ενός ολιγοπωλιακού καθεστώτος που εξελίσσεται με 3-4 ιδιωτικές εταιρείες.

Είναι η ώρα το Υπουργείο Ενέργειας και κυρίως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) να εξετάσουν σοβαρά το τερματισμό της μεταβατικής ρύθμισης, δηλαδή τους «μεσάζοντες» Προμηθευτές μέχρι τη λειτουργία των υβριδικών σταθμών ΑΠΕ και των νέων ανεξάρτητων Παραγωγών από συμβατικά καύσιμα και φυσικό αέριο, μέχρι ώσπου η διείσδυση των ανεξάρτητων Παραγωγών θα φθάσει σε ικανοποιητική παραγωγή που να επιτρέπουν τον υγιή και πραγματικό ανταγωνισμό και στην Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε λίγα χρόνια θα πρέπει να έχουμε μπροστά μας, παράλληλα, ιδιωτικές εταιρείες συμβατικής παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο και περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ τα οποία να διοχετεύουν ηλεκτρική ενέργεια σε δίκτυο με συστήματα αποθήκευσης. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί ουσιαστικά η ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού και θα μειωθεί το κόστος του ηλεκτρισμού στην Κύπρο.

Τέλος εκφράζουμε την ικανοποίηση από τη βούληση του Υπουργείου Ενέργειας και του ίδιου του Υπουργού για τον τρόπο που προχωρούν με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας στο δίκτυο και είμαστε βέβαιοι πως μπορούν θα υλοποιήσουν τους στόχους που έθεσαν για μια πραγματική πράσινη μετάβαση, με γνώμονα το όφελος των Κυπρίων καταναλωτών. 

Εταιρικά Μέλη μας